Rodičovské združenie pri Materskej škole


Adresa: Lietava bez pridelenia popisného čísla, 01318 Lietava

IČO: 173196170748

Právna forma: Občianske združenie

IBAN číslo účtu: SK2752000000000008851790 / kód banky: 5200 (OTP banka, a.s.)