Rodičovské združenie pri Materskej škole


Adresa: Ul. T. Vansovej 2, 93401 Levice

IČO: 173196170620

Právna forma: Občianske združenie

IBAN číslo účtu: SK5456000000007115357001 / kód banky: 5600 (Prima banka Slovensko, a.s.)