Rodičovské združenie pri Materskej škole


Adresa: Jesenského 910/10, 92901 Dunajská Streda

E-mail: msjesenskeho@dunstreda.sk

IČO: 173196170153

Právna forma: Občianske združenie

IBAN číslo účtu: SK7211110000001068535006 / kód banky: 1111 (UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.)