SRRZ - RZ pri Gymnáziu B. S. Timravy

Ak chcete venovať 2% z daní pre organizáciu SRRZ - RZ pri Gymnáziu B. S. Timravy, budete potrebovať nasledovné formuláre (dobrovoľníci, ktorí pomáhali SRRZ - RZ pri Gymnáziu B. S. Timravy min. 40 hodín v roku 2018 jej môžu venovať až 3% - vyžiadajte si od nej potvrdenie):


Darovať môžete na dobrú vec aj cez systém Ďakujeme.sk - viac než 2% z dane (ako organizácia zas môžete cez Ďakujeme.sk prijímať dary):

Adresa: Haličská cesta 539/9, 98403 Lučenec

IČO: 173196171169

Právna forma: Občianske združenie

IBAN číslo účtu: SK3431000000004330003907 / kód banky: 5600 (Prima banka Slovensko, a.s.)

Ste nezisková organizácia? Získajte viac financií z 2%!