SRRZ - RZ pri Gymnáziu B. S. Timravy


Adresa: Haličská cesta 539/9, 98403 Lučenec

IČO: 173196171169

Právna forma: Občianske združenie

IBAN číslo účtu: SK3431000000004330003907 / kód banky: 5600 (Prima banka Slovensko, a.s.)