Slovenská rada rodičovských združení, Rodičovské združenie pri Centre voľného času Relax


Adresa: SNP 605/9, 97901 Rimavská Sobota

IČO: 173196170665

Právna forma: Občianske združenie

IBAN číslo účtu: SK2709000000000068938193 / kód banky: 0900 (Slovenská sporiteľňa , a.s.)