RODÁCI


Adresa: Obecný úrad č. 182, 956 0 Čermany

IČO: 42427657

Právna forma: Občianske združenie

IBAN číslo účtu: SK4609000000005072833880 / kód banky: 0900 (Slovenská sporiteľňa , a.s.)