Ref Kos - Spolok priateľov Reformovanej cirkvi vo Vranove n.T.

Ak chcete venovať 2% z daní pre organizáciu Ref Kos - Spolok priateľov Reformovanej cirkvi vo Vranove n.T., budete potrebovať nasledovné formuláre (dobrovoľníci, ktorí pomáhali Ref Kos - Spolok priateľov Reformovanej cirkvi vo Vranove n.T. min. 40 hodín v roku 2018 jej môžu venovať až 3% - vyžiadajte si od nej potvrdenie):


Darovať môžete na dobrú vec aj cez systém Ďakujeme.sk - viac než 2% z dane (ako organizácia zas môžete cez Ďakujeme.sk prijímať dary):

Adresa: Okulka 8/3, 09301 Vranov nad Topľou

IČO: 45784426

Právna forma: Občianske združenie

IBAN číslo účtu: SK0275000000004022226260 / kód banky: 7500 (Československá obchodná banka, a.s.)

Ste nezisková organizácia? Získajte viac financií z 2%!