RATA o.z.


Adresa: Sadová 206, 900 41 Rovinka

IČO: 42446376

Právna forma: Občianske združenie

IBAN číslo účtu: SK4611000000002945005715 / kód banky: 1100 (Tatra banka, a.s.)