RAFAEL dom n.o.


Adresa: Kutlíkova 3941/15, 85102 Bratislava

IČO: 45746079

Právna forma: Nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby

IBAN číslo účtu: SK2602000000003505092151 / kód banky: 0200 (Všeobecná úverová banka, a.s.)