Rada rodičov pri Základnej umeleckej škole vo Valalikoch


Adresa: Kostolná 10, 04413 Valaliky

IČO: 173196170669

Právna forma: Občianske združenie

IBAN číslo účtu: SK6609000000000089203604 / kód banky: 0900 (Slovenská sporiteľňa , a.s.)