PRO SELYE UNIVERZITAS n.o.


Adresa: Dunajské nábrežie 1165/12, 94501 Komárno

IČO: 50057391

Právna forma: Nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby

IBAN číslo účtu: SK3909000000005080330263 / kód banky: 0900 (Slovenská sporiteľňa , a.s.)