Poľovnícka spoločnosť Vajnory


Adresa: Rybničná 14, 83107 Bratislava-Vajnory

IČO: 42446210

Právna forma: Nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby

IBAN číslo účtu: SK6809000000005075162648 / kód banky: 0900 (Slovenská sporiteľňa , a.s.)