Pokojná jeseň n.o.

Táto organizácia nie je registrovaná pre rok 2018. Naposledy sa organizácia Pokojná jeseň n.o. registrovala ako príjemca 2% z dane v roku 2016/2017.


Darovať môžete na dobrú vec aj cez systém Ďakujeme.sk - viac než 2% z dane (ako organizácia zas môžete cez Ďakujeme.sk prijímať dary):

Adresa: Kendice 52, 08201 Kendice

IČO: 45747636

Právna forma: Nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby

IBAN číslo účtu: SK0611110000001346208006 / kód banky: 1111 (UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.)

Ste nezisková organizácia? Získajte viac financií z 2%!