Pokojná jeseň n.o.


Adresa: Kendice 52, 082 0 Kendice

IČO: 45747636

Právna forma: Nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby

IBAN číslo účtu: SK1109000000005151668641 / kód banky: 0900 (Slovenská sporiteľňa , a.s.)