OZ Príroda pre deti


Adresa: Mojín 40, 979 01 Rimavská Sobota

IČO: 42299501

Právna forma: Občianske združenie

IBAN číslo účtu: SK1411000000002945003672 / kód banky: 1100 (Tatra banka, a.s.)