OZ Hradisko na Kláštore – Ponická Huta


Adresa: Bukovinka 137/22, 976 33 Poniky

IČO: 42394139

Právna forma: Občianske združenie

IBAN číslo účtu: SK2052000000000016167462 / kód banky: 5200 (OTP BANKA SLOVENSKO, a.s.)