OZ Artis - stredisko vzdelávania, rozvoja schopností a rehabilitácie OZ Artis - művelődési-, képességfejlesztő- és rehabilitációs központ

Ak chcete venovať 2% z daní pre organizáciu OZ Artis - stredisko vzdelávania, rozvoja schopností a rehabilitácie OZ Artis - művelődési-, képességfejlesztő- és rehabilitációs központ, budete potrebovať nasledovné formuláre (dobrovoľníci, ktorí pomáhali OZ Artis - stredisko vzdelávania, rozvoja schopností a rehabilitácie OZ Artis - művelődési-, képességfejlesztő- és rehabilitációs központ min. 40 hodín v roku 2018 jej môžu venovať až 3% - vyžiadajte si od nej potvrdenie):


Adresa: Petőfiho 97, 94301 Štúrovo

IČO: 42429056

Právna forma: Občianske združenie

IBAN číslo účtu: SK4552000000000016470816 / kód banky: 5200 (OTP BANKA SLOVENSKO, a.s.)

Ste nezisková organizácia? Získajte viac financií z 2%!