OZ Artis - stredisko vzdelávania, rozvoja schopností a rehabilitácie OZ Artis - művelődési-, képességfejlesztő- és rehabilitációs központ


Adresa: Petőfiho 97, 943 01 Štúrovo

IČO: 42429056

Právna forma: Občianske združenie

IBAN číslo účtu: SK4552000000000016470816 / kód banky: 5200 (OTP BANKA SLOVENSKO, a.s.)