OVEČKOVO


Adresa: Nová 173, 018 51 Nová Dubnica

IČO: 42274907

Právna forma: Občianske združenie

IBAN číslo účtu: SK7502000000003196269653 / kód banky: 0200 (Všeobecná úverová banka, a.s.)