Orchidamos Prievidza, n.o.


Adresa: Stavbárov 6, 97101 Prievidza

IČO: 50026879

Právna forma: Nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby

IBAN číslo účtu: SK8909000000005080558380 / kód banky: 0900 (Slovenská sporiteľňa , a.s.)