Od emócii k poznaniu, n.o.


Adresa: Šášovská 3016/6, 851 06 Bratislava

E-mail: admin@eduma.sk

IČO: 50098829

Právna forma: Nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby

IBAN číslo účtu: SK5111000000002943016058 / kód banky: 1100 (Tatra banka, a.s.)