Obecný klub stolného tenisu Somotor


Adresa: Hlavná 197/9, 076 35 Somotor

IČO: 42408547

Právna forma: Občianske združenie

IBAN číslo účtu: SK0302000000003520538457 / kód banky: 0200 (Všeobecná úverová banka, a.s.)