Občianske združenie Zariadenia pre seniorov a zariadenia opatrovateľskej služby Kežmarok


Adresa: Vyšný mlyn 13, 060 0 Kežmarok

IČO: 45786038

Právna forma: Občianske združenie

IBAN číslo účtu: SK2311110000001402438018 / kód banky: 1111 (UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.)