NOVÝ PODPROČ


Adresa: Podproč 15, 05373 Oľšavica

IČO: 50036033

Právna forma: Občianske združenie

IBAN číslo účtu: SK0209000000005116523375 / kód banky: 0900 (Slovenská sporiteľňa , a.s.)