Nezisková organizácia SUN RISE Dom pre seniorov

Ak chcete venovať 2% z daní pre organizáciu Nezisková organizácia SUN RISE Dom pre seniorov, budete potrebovať nasledovné formuláre (dobrovoľníci, ktorí pomáhali Nezisková organizácia SUN RISE Dom pre seniorov min. 40 hodín v roku 2017 jej môžu venovať až 3% - vyžiadajte si od nej potvrdenie):


Darovať môžete na dobrú vec aj cez systém Ďakujeme.sk - viac než 2% z dane (ako organizácia zas môžete cez Ďakujeme.sk prijímať dary):

Adresa: Bzovícka 3244/38, 85107 Bratislava-Petržalka

IČO: 45746401

Právna forma: Nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby

IBAN číslo účtu: SK6511000000002942007491 / kód banky: 1100 (Tatra banka, a.s.)

Ste nezisková organizácia? Získajte viac financií z 2%!