Nezisková organizácia SUN RISE Dom pre seniorov


Adresa: Bzovícka 3244/38, 85107 Bratislava-Petržalka

IČO: 45746401

Právna forma: Nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby

IBAN číslo účtu: SK6511000000002942007491 / kód banky: 1100 (Tatra banka, a.s.)