Nezisková organizácia Obce Baškovce

Ak chcete venovať 2% z daní pre organizáciu Nezisková organizácia Obce Baškovce, budete potrebovať nasledovné formuláre (dobrovoľníci, ktorí pomáhali Nezisková organizácia Obce Baškovce min. 40 hodín v roku 2018 jej môžu venovať až 3% - vyžiadajte si od nej potvrdenie):


Darovať môžete na dobrú vec aj cez systém Ďakujeme.sk - viac než 2% z dane (ako organizácia zas môžete cez Ďakujeme.sk prijímať dary):

Adresa: Baškovce 37, 06723 Baškovce

IČO: 45746583

Právna forma: Nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby

IBAN číslo účtu: SK5656000000008900566014 / kód banky: 5600 (Prima banka Slovensko, a.s.)

Ste nezisková organizácia? Získajte viac financií z 2%!