Nezatvárajme oči, n.o.


Adresa: Rozkvet 2019/41-21, 01701 Považská Bystrica

IČO: 50009397

Právna forma: Nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby

IBAN číslo účtu: SK6009000000005079031637 / kód banky: 0900 (Slovenská sporiteľňa , a.s.)