MUDRLAND, o.z.

Ak chcete venovať 2% z daní pre organizáciu MUDRLAND, o.z., budete potrebovať nasledovné formuláre (dobrovoľníci, ktorí pomáhali MUDRLAND, o.z. min. 40 hodín v roku 2018 jej môžu venovať až 3% - vyžiadajte si od nej potvrdenie):


Darovať môžete na dobrú vec aj cez systém Ďakujeme.sk - viac než 2% z dane (ako organizácia zas môžete cez Ďakujeme.sk prijímať dary):

Adresa: Hôrky 193, 01004 Hôrky

IČO: 42071968

Právna forma: Občianske združenie

IBAN číslo účtu: SK0256000000000707413001 / kód banky: 5600 (Prima banka Slovensko, a.s.)

Ste nezisková organizácia? Získajte viac financií z 2%!