Miestny odbor Matice slovenskej Štúrovo


Adresa: Komenského 63, 94301 Štúrovo

IČO: 001790270063

Právna forma: Nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby

IBAN číslo účtu: SK2509000000000034740103 / kód banky: 0900 (Slovenská sporiteľňa , a.s.)