Miestny odbor Matice slovenskej Štúrovo

Ak chcete venovať 2% z daní pre organizáciu Miestny odbor Matice slovenskej Štúrovo, budete potrebovať nasledovné formuláre (dobrovoľníci, ktorí pomáhali Miestny odbor Matice slovenskej Štúrovo min. 40 hodín v roku 2018 jej môžu venovať až 3% - vyžiadajte si od nej potvrdenie):


Darovať môžete na dobrú vec aj cez systém Ďakujeme.sk - viac než 2% z dane (ako organizácia zas môžete cez Ďakujeme.sk prijímať dary):

Adresa: Komenského 63, 94301 Štúrovo

IČO: 001790270063

Právna forma: Nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby

IBAN číslo účtu: SK2509000000000034740103 / kód banky: 0900 (Slovenská sporiteľňa , a.s.)

Ste nezisková organizácia? Získajte viac financií z 2%!