Miestny odbor Matice slovenskej PLEVNÍK - DRIENOVÉ


Adresa: Plevník - Drienové 186, 01826 Plevník – Drienové

IČO: 001790270634

Právna forma: Nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby

IBAN číslo účtu: SK9465000000000020547433 / kód banky: 6500 (Poštová banka, a.s.)