Miestny odbor Matice Slovenskej Komárno

Ak chcete venovať 2% z daní pre organizáciu Miestny odbor Matice Slovenskej Komárno, budete potrebovať nasledovné formuláre (dobrovoľníci, ktorí pomáhali Miestny odbor Matice Slovenskej Komárno min. 40 hodín v roku 2017 jej môžu venovať až 3% - vyžiadajte si od nej potvrdenie):


Darovať môžete na dobrú vec aj cez systém Ďakujeme.sk - viac než 2% z dane (ako organizácia zas môžete cez Ďakujeme.sk prijímať dary):

Adresa: Nám. M.R. Štefánika 6, 94501 Komárno

IČO: 001790270064

Právna forma: Nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby

IBAN číslo účtu: SK8209000000000026397077 / kód banky: 0900 (Slovenská sporiteľňa , a.s.)

Ste nezisková organizácia? Získajte viac financií z 2%!