Miestna organizácia Slovenského zväzu astronómov amatérov v Sobotišti


Adresa: Hvezdáreň ZŠ v Sobotišti, 906 05 Sobotište

IČO: 004705030001

Právna forma: Občianske združenie

IBAN číslo účtu: SK4252000000000005184726 / kód banky: 5200 (OTP banka, a.s.)