MHKM Skalica, n.o.


Adresa: Námestie slobody 10, 90901 Skalica

IČO: 45746109

Právna forma: Nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby

IBAN číslo účtu: SK8656000000002632638001 / kód banky: 5600 (Prima banka Slovensko, a.s.)