Menora Klub, o.z.

Ak chcete venovať 2% z daní pre organizáciu Menora Klub, o.z., budete potrebovať nasledovné formuláre (dobrovoľníci, ktorí pomáhali Menora Klub, o.z. min. 40 hodín v roku 2017 jej môžu venovať až 3% - vyžiadajte si od nej potvrdenie):


Darovať môžete na dobrú vec aj cez systém Ďakujeme.sk - viac než 2% z dane (ako organizácia zas môžete cez Ďakujeme.sk prijímať dary):

Adresa: M.R.Štefánika 38, 96001 Zvolen

IČO: 42315468

Právna forma: Občianske združenie

IBAN číslo účtu: SK9711110000001257088006 / kód banky: 1111 (UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.)

Ste nezisková organizácia? Získajte viac financií z 2%!