MARTINKOV ÚSMEV


Adresa: Jána Vojtaššáka 3146/15, 01008 Žilina

IČO: 50082353

Právna forma: Občianske združenie

IBAN číslo účtu: SK7311110000001368730006 / kód banky: 1111 (UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.)