MARKAN


Adresa: Hniezdne 293, 06501 Hniezdne

IČO: 45787247

Právna forma: Občianske združenie

IBAN číslo účtu: SK2911110000001403987000 / kód banky: 1111 (UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.)