MAIKI, n. f.


Adresa: Okrová 1114/6, 010 03 Žilina- Budatín

IČO: 50080920

Právna forma: Neinvestičný fond

IBAN číslo účtu: SK1402000000003593304555 / kód banky: 0200 (Všeobecná úverová banka, a.s.)