Lunterov ranč, n.o.

Ak chcete venovať 2% z daní pre organizáciu Lunterov ranč, n.o., budete potrebovať nasledovné formuláre (dobrovoľníci, ktorí pomáhali Lunterov ranč, n.o. min. 40 hodín v roku 2018 jej môžu venovať až 3% - vyžiadajte si od nej potvrdenie):


Adresa: Cesta na Kráľovej 3163/46, 96001 Zvolen

IČO: 50060830

Právna forma: Nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby

IBAN číslo účtu: SK0502000000003575199958 / kód banky: 0200 (Všeobecná úverová banka, a.s.)

Ste nezisková organizácia? Získajte viac financií z 2%!