Lunterov ranč, n.o.


Adresa: Cesta na Kráľovej 3163/46, 96001 Zvolen

IČO: 50060830

Právna forma: Nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby

IBAN číslo účtu: SK0502000000003575199958 / kód banky: 0200 (Všeobecná úverová banka, a.s.)