Lovecký ochranný spolok svetobežníkov n.o.

Ak chcete venovať 2% z daní pre organizáciu Lovecký ochranný spolok svetobežníkov n.o., budete potrebovať nasledovné formuláre (dobrovoľníci, ktorí pomáhali Lovecký ochranný spolok svetobežníkov n.o. min. 40 hodín v roku 2018 jej môžu venovať až 3% - vyžiadajte si od nej potvrdenie):


Darovať môžete na dobrú vec aj cez systém Ďakujeme.sk - viac než 2% z dane (ako organizácia zas môžete cez Ďakujeme.sk prijímať dary):

Adresa: Hurbanova 248/2, 07501 Trebišov

IČO: 45745480

Právna forma: Nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby

IBAN číslo účtu: SK5952000000000016104680 / kód banky: 5200 (OTP BANKA SLOVENSKO, a.s.)

Ste nezisková organizácia? Získajte viac financií z 2%!