Lovecký ochranný spolok svetobežníkov n.o.


Adresa: Hurbanova 248/2, 07501 Trebišov

IČO: 45745480

Právna forma: Nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby

IBAN číslo účtu: SK5952000000000016104680 / kód banky: 5200 (OTP BANKA SLOVENSKO, a.s.)