Liga proti reumatizmu na Slovensku - miestna pobočka Trenčín


Adresa: Horeblatie 45, 91101 Trenčín

IČO: 318221420001

Právna forma: Občianske združenie

IBAN číslo účtu: SK1502000000001769186654 / kód banky: 0200 (Všeobecná úverová banka, a.s.)