Liga proti reumatizmu - miestna pobočka Púchov


Adresa: Pribinova 1173/3, 02001 Púchov

IČO: 318221420006

Právna forma: Občianske združenie

IBAN číslo účtu: SK7302000000001895694756 / kód banky: 0200 (Všeobecná úverová banka, a.s.)