Liga proti reumatizmu - Miestna pobočka Lučenec

Ak chcete venovať 2% z daní pre organizáciu Liga proti reumatizmu - Miestna pobočka Lučenec, budete potrebovať nasledovné formuláre (dobrovoľníci, ktorí pomáhali Liga proti reumatizmu - Miestna pobočka Lučenec min. 40 hodín v roku 2018 jej môžu venovať až 3% - vyžiadajte si od nej potvrdenie):


Darovať môžete na dobrú vec aj cez systém Ďakujeme.sk - viac než 2% z dane (ako organizácia zas môžete cez Ďakujeme.sk prijímať dary):

Adresa: Mateja Bela č. 6, 98403 Lučenec

IČO: 318221420004

Právna forma: Občianske združenie

IBAN číslo účtu: SK9052000000000006434774 / kód banky: 5200 (OTP BANKA SLOVENSKO, a.s.)

Ste nezisková organizácia? Získajte viac financií z 2%!