Liga proti reumatizmu - Miestna pobočka Lučenec


Adresa: Mateja Belu č. 6, 98403 Lučenec

IČO: 318221420004

Právna forma: Občianske združenie

IBAN číslo účtu: SK9052000000000006434774 / kód banky: 5200 (OTP BANKA SLOVENSKO, a.s.)