Liga proti reumatizmu - pobočka Košice

Ak chcete venovať 2% z daní pre organizáciu Liga proti reumatizmu - pobočka Košice, budete potrebovať nasledovné formuláre (dobrovoľníci, ktorí pomáhali Liga proti reumatizmu - pobočka Košice min. 40 hodín v roku 2018 jej môžu venovať až 3% - vyžiadajte si od nej potvrdenie):


Darovať môžete na dobrú vec aj cez systém Ďakujeme.sk - viac než 2% z dane (ako organizácia zas môžete cez Ďakujeme.sk prijímať dary):

Adresa: Ladožská 16, 04012 Košice-Nad Jazerom

IČO: 318221420009

Právna forma: Občianske združenie

IBAN číslo účtu: SK2875000000004007876388 / kód banky: 7500 (Československá obchodná banka, a.s.)

Ste nezisková organizácia? Získajte viac financií z 2%!