Liga proti reumatizmu - pobočka Košice


Adresa: Ladožská 16, 040 12 Košice-Nad Jazerom

IČO: 318221420009

Právna forma: Občianske združenie

IBAN číslo účtu: SK2875000000004007876388 / kód banky: 7500 (Československá obchodná banka, a.s.)