Liga proti reumatizmu - Miestna pobočka Bardejov


Adresa: Laca Novomeského 3, 08501 Bardejov

IČO: 318221420016

Právna forma: Občianske združenie

IBAN číslo účtu: SK8902000000003118059853 / kód banky: 0200 (Všeobecná úverová banka, a.s.)