Liga proti reumatizmu - Klub Kĺbik


Adresa: Nábrežie Ivana Krasku 4, 921 01 Piešťany

IČO: 318221420007

Právna forma: Občianske združenie

IBAN číslo účtu: SK6202000000001897835356 / kód banky: 0200 (Všeobecná úverová banka, a.s.)