Lepší zrak n.o.

Ak chcete venovať 2% z daní pre organizáciu Lepší zrak n.o., budete potrebovať nasledovné formuláre (dobrovoľníci, ktorí pomáhali Lepší zrak n.o. min. 40 hodín v roku 2017 jej môžu venovať až 3% - vyžiadajte si od nej potvrdenie):


Darovať môžete na dobrú vec aj cez systém Ďakujeme.sk - viac než 2% z dane (ako organizácia zas môžete cez Ďakujeme.sk prijímať dary):

Adresa: Tematínska 3778/5A, 85105 Bratislava-Petržalka

IČO: 50092049

Právna forma: Nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby

IBAN číslo účtu: SK4211110000001397467008 / kód banky: 1111 (UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.)

Ste nezisková organizácia? Získajte viac financií z 2%!