KRPELČATÁ

Ak chcete venovať 2% z daní pre organizáciu KRPELČATÁ, budete potrebovať nasledovné formuláre (dobrovoľníci, ktorí pomáhali KRPELČATÁ min. 40 hodín v roku 2018 jej môžu venovať až 3% - vyžiadajte si od nej potvrdenie):


Darovať môžete na dobrú vec aj cez systém Ďakujeme.sk - viac než 2% z dane (ako organizácia zas môžete cez Ďakujeme.sk prijímať dary):

Adresa: ZŚ Bartolomeja Krpelca, Tarasa Ševčenku 3, 08555 Bardejov

IČO: 42419484

Právna forma: Občianske združenie

IBAN číslo účtu: SK5911110000001372376003 / kód banky: 1111 (UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.)

Ste nezisková organizácia? Získajte viac financií z 2%!