KORČULKA n. o.

Ak chcete venovať 2% z daní pre organizáciu KORČULKA n. o., budete potrebovať nasledovné formuláre (dobrovoľníci, ktorí pomáhali KORČULKA n. o. min. 40 hodín v roku 2017 jej môžu venovať až 3% - vyžiadajte si od nej potvrdenie):


Darovať môžete na dobrú vec aj cez systém Ďakujeme.sk - viac než 2% z dane (ako organizácia zas môžete cez Ďakujeme.sk prijímať dary):

Adresa: Pokryváč 31, 02601 Pokryváč

IČO: 50012461

Právna forma: Nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby

IBAN číslo účtu: SK2602000000003589304253 / kód banky: 0200 (Všeobecná úverová banka, a.s.)

Ste nezisková organizácia? Získajte viac financií z 2%!