KORČULKA n. o.


Adresa: Pokryváč 31, 02601 Pokryváč

IČO: 50012461

Právna forma: Nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby

IBAN číslo účtu: SK2602000000003589304253 / kód banky: 0200 (Všeobecná úverová banka, a.s.)