KOINONIA JÁN KRSTITEĽ - PREŠOV


Adresa: Záborské 234, 082 53 Záborské

IČO: 42235642

Právna forma: Účelové zariadenie cirkvi a náboženskej spoločnosti

IBAN číslo účtu: SK7175000000004017927724 / kód banky: 7500 (Československá obchodná banka, a.s.)