Klub športu a zdravia pri Ústave na výkon trestu odňatia slobody pre mladistvých Sučany

Ak chcete venovať 2% z daní pre organizáciu Klub športu a zdravia pri Ústave na výkon trestu odňatia slobody pre mladistvých Sučany, budete potrebovať nasledovné formuláre (dobrovoľníci, ktorí pomáhali Klub športu a zdravia pri Ústave na výkon trestu odňatia slobody pre mladistvých Sučany min. 40 hodín v roku 2018 jej môžu venovať až 3% - vyžiadajte si od nej potvrdenie):


Darovať môžete na dobrú vec aj cez systém Ďakujeme.sk - viac než 2% z dane (ako organizácia zas môžete cez Ďakujeme.sk prijímať dary):

Adresa: Družstevná 1611/2, 03852 Sučany

IČO: 42391938

Právna forma: Občianske združenie

IBAN číslo účtu: SK4002000000003496217951 / kód banky: 0200 (Všeobecná úverová banka, a.s.)

Ste nezisková organizácia? Získajte viac financií z 2%!