Klub športu a zdravia pri Ústave na výkon trestu odňatia slobody pre mladistvých Sučany


Adresa: Družstevná 1611/2, 038 52 Sučany

IČO: 42391938

Právna forma: Občianske združenie

IBAN číslo účtu: SK4002000000003496217951 / kód banky: 0200 (Všeobecná úverová banka, a.s.)