Invencia to je umenie n.o.


Adresa: Trhová 3450/54, 841 01 Bratislava

IČO: 50095862

Právna forma: Nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby

IBAN číslo účtu: SK5275000000004022719284 / kód banky: 7500 (Československá obchodná banka, a.s.)