Invencia to je umenie n.o.

Ak chcete venovať 2% z daní pre organizáciu Invencia to je umenie n.o., budete potrebovať nasledovné formuláre (dobrovoľníci, ktorí pomáhali Invencia to je umenie n.o. min. 40 hodín v roku 2018 jej môžu venovať až 3% - vyžiadajte si od nej potvrdenie):


Adresa: Trhová 3450/54, 84101 Bratislava

IČO: 50095862

Právna forma: Nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby

IBAN číslo účtu: SK5275000000004022719284 / kód banky: 7500 (Československá obchodná banka, a.s.)

Ste nezisková organizácia? Získajte viac financií z 2%!