Impulswim o.z.


Adresa: THK 25, 97404 Banská Bystrica

IČO: 45028176

Právna forma: Občianske združenie

IBAN číslo účtu: SK5011000000002949032016 / kód banky: 1100 (Tatra banka, a.s.)